tuyau caoutchouc essence (Type TCE) 10 REF : TCE 10
Code Info : 600 060 050
Tuyau caoutchouc essence (Type TCE) 10 Diamètre int. :9,5 mm Diamètre ext. :16,7 mm
tuyau caoutchouc essence (Type TCE) 12 REF : TCE 12
Code Info : 600 060 060
Tuyau caoutchouc essence (Type TCE) 12 Diamètre int. :12 mm Diamètre ext. :19 mm
tuyau caoutchouc essence (Type TCE) 5 REF : TCE 5
Code Info : 600 060 010
Tuyau caoutchouc essence (Type TCE) 5 Diamètre int. :4,8 mm Diamètre ext. :10,8 mm
tuyau caoutchouc essence (Type TCE) 6 REF : TCE 6
Code Info : 600 060 020
Tuyau caoutchouc essence (Type TCE) 6 Diamètre int. :6,3 mm Diamètre ext. :12,7 mm
tuyau caoutchouc essence (Type TCE) 7 REF : TCE 7
Code Info : 600 060 030
Tuyau caoutchouc essence (Type TCE) 7 Diamètre int. :7 mm Diamètre ext. :13 mm
tuyau caoutchouc essence (Type TCE) 8 REF : TCE 8
Code Info : 600 060 040
Tuyau caoutchouc essence (Type TCE) 8 Diamètre int. :7,9 mm Diamètre ext. :14,7 mm